Nytt system om skador i trafiken

Polisen och sjukvården i sydöstra Sverige håller nu på att och bygga upp ett nytt nationellt informationssystem om skador och olyckor i trafiken, kallat för Strada. Projektledare Christel Neth på Vägverket säger att man nu kommer att få en mer omfattande och bättre information om olycksläget genom att också sjukvården kommer att rapportera till databanken. Många olyckor kommer ju idag inte till polisens kännedom, främst då de som drabbar oskyddade trafikanter, säger Christel Neth till P4.