Kyrkan får böta

NORDVÄSTSKÅNE. Den kyrkliga samfälligheten i Hjärnarp mellan Ängelholm och Båstad får böta 10.000 kronor för att man har lämnat in sin ekonomiska redogörelse för sent.
Enligt Svenska kyrkan har det de senaste åren blivit allt svårare att få in ekonomiska redogörelser från församlingarna i landet.
Sammanlagt är det 19 församlingar och kyrkliga samfälligheter runtom i landet böta. Hjärnarp är den enda i Skåne.