Ytterligare vattenkritik

Ytterligare kritik riktas nu mot hur Nyköpings vattenvårdsförbund hanterade översvämningarna och det höga vattenflödet i Nyköpingsån förra hösten.
I våra sändningar igår kunde vi berätta om bråk mellan vatttenvårdsförbundet och den konsult som ansvarade för kontrollen av vattennivåerna. Och Björn Wilhemsson fd ordförande i Högsjö-Billsbro kanalbolag säger idag att vattenvårdsförbundet är ansvariga för dom stora skador som uppkom. Enligt Björn Wilhemsson skulle skadorna ha kunnat undvikas om vattenvårdsförbundet haft en bättre beredskap och börjat tappa ur vatten tidigare och han kräver nu en granskning vattenvårdsförbundetsförbundets misstag. Vattenvårdsförbundets nuvarande ordförande har avböjt att kommentera anklagelserna.