Kraftsverksdammarna förstärks

Vattenfall investerar 1.2 miljarder kronor för att höja säkerheten i sina 45 kraftverksdammar runt om i landet, så att de klarar trycket för extremt stora vattenmassor vart tiotusende år.
600 miljoner av summan går till investeringar i de 15 dammarna i Luleälven och det väntas under 6 år skapa omkring 500 jobb för bland annat bergsprängare, borrare och traktorförare. Den största insatsen i Luleälven görs i Messaure, där dammen höjs med 90 centimeter och erosionsskyddet förbättras. I vinter kommer en hel del sprängningar att göras och nästa sommar ska vattennivån i dammen sänkas med ett par meter för att möjliggöra arbetena. Det här medför också vissa störningar för allmänheten, som idag kan köra bil över dammen via Nattavaaravägen.