Vanvård i Strömsund Lex Maria-anmäld

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Strömsunds kommun anmäler nu fallet med den förståndshandikappade man i kommunen som återfanns i sin säng svårt medtagen, grovt försummad av vikarierande personal till Socialstyrelsen.
I anmälan enligt den så kallade Lex Maria konstaterar MAS att gällande rutiner för kontakter med föräldrar och sjukvård inte följts och att omvårdnaden brustit. Även de anhöriga och kommunen anmäler händelsen men då till länstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.