Skolskjuts till friskoleelever

Elever i friskolor har samma rätt till betald skolskjuts som elever i kommunala skolor, det har länsrätten nu fastställt.
Beslutet ger hopp till de friskoleelever i sjuhärad som har protesterat för att de inte fått skolskjuts, t ex barnen friskolan i Sätila som fått sin skolskjuts indragen. Det var i juni som man i Uddevalla beslöt att inte ge friskoleelever den rätten, ett beslut som överklagades. Länsrätten ger dom nu rätt, och konstaterar att kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen den princip som säger att alla kommuninvånare ska behandlas lika