Personalbrist på BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Elinsdal i Borås har under hösten fått minska arbetet på familjenheten, det är på grund av personalbrist.
Överbeläggningar gör att det blir trångt för patienterna och mindre tid för var och en. Dessutom sliter det mycket på personalen eftersom de belastas med fler patienter och små resurserna, det säger Gunnel Rönström, verksamschef på Barn- och ungdomspsykiatrin i Borås. Dessutom är ekonomin dålig och budgeten går nätt och jämnt ihop i år. och nästa år väntas det bli underskott i budget. Så fler besparingar kommer att få göras både i den slutna och öppna vården.