Fullmäktige avgör segsliten idyll

BÅSTAD. Den segslitna frågan om det ska få byggas nya bostäder i kvarteret Idyllen i Båstad avgjordes inte heller vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
I stället har arbetsutskottet skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kvarteret är den sista resten av den gamla badortsmiljön i Malen. Och så gott som samtliga remissinstanser har sagt nej till nya bostäder i kvarteret. Bjärepartisten Per Adbro i Båstad tycker att arbetsutskottets beslutsvånda är märklig med tanke på de negativa remissvaren. - Kan det möjligtvis vara så att man på ett eller annat sätt har gjort en utfästelse till någon att det går bra att bygga i kvarteret Idyllen?