De små kommunerna glömdes bort

De små kommunerna i länet fanns inte med i planeringen när marknadsbolagen i Linköping och Norrköping skapade tidningsbilagan för att markandsföra region Öst. Något som flera politiker är kritiska till.
Magnus Petersson, näringslivschef i Linköping, kan inte förklara varför småkommunerna glömdes bort. Men Petersson säger att han är öppen för att att låta de mindre kommunerna vara med om satsningen på att marknadsföra regionen går vidare.