Kyrkor får böta

Södra Ljungas- och Lidhults kyrkliga samfällighet får nu böta 10 000 kronor vardera, för att man lämnat in sina ekonomiska redogörelser för sent till kyrkokansliet.
Enligt Svenska kyrkan har det dom senaste åren blivit allt svårare att få in ekonomiska redogörelser från församlingarna i landet i tid. Och det är en förutsättning för att församlingarna ska få rätt till bidrag. Totalt tvingas nu 19 församlingar och kyrkliga samfälligheter i landet att böta drygt 200 000 kronor.