Invandrarungdomar idrottar mycket

Den svenska idrottsrörelsen lyckas bra med att locka ungdomar med invandrarbakgrund till sin verksamhet. Det visar en studie som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort åt Riksidrottsförbundet.
Undersökningen gäller 3 000 ungdomar i åldrarna 13 -20 med invandrarbakgrund. Där ser man att invandrarungdomar idrottar i lika stor utsträckning som ungdomar med svensk bakgrund. Fotboll och basketboll lockar till och med fler ungdomar med utländsk härkomst än med svensk bakgrund.