Ökade matkostnader för pensionärer i Älvkarleby

Nu får även en del av Älvkarlebys pensionärer ökade kostnader trots maxtaxe-reformen inom äldreomsorgen.
Vi har tidigare berättat om Tierps kommun som efter maxtaxans införande inte längre skriver ner kostnaden för mat och boende för dom äldre som har dom sämsta pensionerna, vilket har gjort att flera fått söka socialbidrag. Det är många kommuner som förlorat pengar på maxtaxereformen inom äldreomsorgen och många försöker på olika sätt få in mer pengar som kompensation för reformen. Nu har turen kommit till Älvkarleby som vid årsskiftet planerar att införa en matavgift för dom äldre i kommunen, eftersom kommunen förlorar 1 komma två miljoner per år på maxtaxereformen. Avgiften kommer att bli mellan 36 och 82 kronor per dag och gäller för dom som äter på särskilt boende, dagrehabilitering, korttidsboende, eller dagverksamhet samt dom som utnyttjar kommunens matdistribution. Men avgifterna införs inte för att kringå maxtaxereformen säger Lars Skytt som är socialdemokratiskt kommunalråd i Älvkarleby kommun, och han tror heller inte att avgiften kommer att innebära att pensionärer tvingas söka socialbidrag för att få ekonomin att gå ihop. Kommunstyrelsen har alltså godkänt förslaget men innan det blir verklighet måste det också godkännas av kommunfullmäktige i slutet av månaden.