Skotten på Vasaplatsen utreds igen

Riksåklagaren har beslutat att förundersökningen av polisskotten på Vasaplatsen i Göteborg under EU-toppmötet i fjol ska tas upp en tredje gång. Två tidigare förundersökningar har lagts ner, men riksåklagaren anser att det fortfarande är oklart om polisen befann sig i en sådan nödvärnssitation att det motiverade skotten mot Hannes Westberg.
– De här poliserna har befunnit sig i en situation som jag tycker är mycket allvarlig och jag har gjort bedömningen att de har varit i en nödvärnssituation och då har de rätt att tillgripa motvärnsvåld men hur mycket våld får man tillgripa i en situation som ser ut som den här. Det tycker jag inte att det finns det underlaget som har funnits har räckt för att jag ska kunna bedöma det och jag vill kunna känna mig säker, säger vice riksåklagaren Catharina Bergqvist Levin. Två förundersökningar har lagts ner. Har inte de varit tillräckliga? – Inte i den här delen, säger hon. Den återupptagna förundersökningen ska ledas av överåklagare Guntra Åhlund i Västerås.