Kvinnlig vårdtagare fick för lite mat och dryck

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Strömsunds kommun anmäler ett fall av undernäring till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
En äldre kvinna med diabetes och kärlsjukdom med bristande aptit fick under under mars till och med september för lite att äta och dricka. Personalen försökte få i henne mat men det var inte tillräckligt och detta borde ha följts upp bättre enligt MAS. Närings- och vätskebristen ledde till två akuta inläggningar vid sjukhus för vårdtagaren som ännu inte återhämtat sig helt efter händelserna.