Silverskepp hittat utanför Korea

Ett kinesiskt skepp som för över 100 år sedan förliste med 600 ton silver ombord, har hittats på drygt 20 meters djup utanför Sydkoreas kust. Lasten beräknas vara värd miljarder.
Skeppet användes under kriget mellan Kina och Japan på 1890-talet, och sänktes av japanska örlogsfartyg. Enligt nyhetsbyrån AP planerar nu ett dykeriföretag att bärga fartyget och dess last, som beräknas vara värd 700 miljoner dollar, drygt 7 miljarder svenska kronor.