Mål för landstinget ska tas fram

Samtidigt som landstinget i Kalmar län står inför behovet att snabbt komma tillrätta med ekonomiska underskott i hundramiljonerkronorsklassen påbörjas nu satsningar på en helt annan nivå. Ett långsiktigt mål och visionsarbete drar igång under hösten - ett arbete som enligt projektledaren Stefan Jutterdal kompletterar besparingsprogrammen.
Jutterdal säger att en förutsättning för att man ska kunna lyckas är att man slutar tänka i bypolitik och istället fokuserar på helheten, släpper dom gamla strukturerna och skapar nya bilder av hur sjukvården skulle kunna fungera om den inte var organiserad som den är idag.