JämO vill ha fler svar från Skara pastorat

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, forstätter att utreda om det rörde sig om könsdiskriminering när en kvinnlig präst förbisågs vid tillsättningen av en chefstjänst i Skara pastorat. JämO nöjer sig inte med den skriftliga förklaring som domprost Bo Eek lämnat, utan vill nu ha svar på fler frågor av domprosten.
JämO undrar om jämställdhetsaspekten beaktades när områdeschefer tillsattes och exakt vilka meriter det var som gjorde att en man gick före en 13 år äldre kvinnlig präst. Kvinnan hade dessutom längre yrkeslivserfarenhet.