Sjukhusbolagen bort den 1 mars

Idag bestämde regionstyrelsen att sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm ska avbolagiseras formellt den första mars nästa år.
Detta genom att godkänna den plan som finns för att överföra sjukhusens drift till förvaltningsform. Man tog också beslut idag om att rekommendera regionfullmäktige att utse nya ledamöter till styrelserna för de två sjukhusen.