Psykisk misshandel av barn blir ett brott

Att misshandla en förälder i barnens närvaro kan snart uppfattas som brottsligt även mot barnen och klassas som psykisk misshandel. Gudrun Nordborg, infomationschef på Brottsoffermyndigheten, säger till P4 Kalmar att ärendet är uppe på politisk nivå och att barnen far mer illa än många tror av att se sina föräldrar misshandlas. Barnen kan få men för livet och dessutom anser hon att en lag som förbjuder psykisk misshandel kan leda till att familjemisshandeln går att stoppa i ett tidigare skede än idag. En lag som förbjuder psykisk misshandel finns redan på Nya Zeeland och Brottsoffermyndigheten hoppas nu att en liknande lag i Sverige.