Slut på smitning från böter

En svensk som kör för fort eller snattar på semestern i Grekland eller Spanien ska inte kunna bli av med böterna genom att resa hem. Det blir resultatet om EU-länderna enas om nya regler när justitieministrarna möts nästa vecka.
Justitieminister Thomas Bodström säger att tanken med förslaget är att man inte ska komma undan de brott som man gör sig skyldig till.. Den som åker fast för till exempel fortkörning eller andra småbrott utanför sitt hemland, kommer idag för det mesta lätt undan böterna om de inte drivs in direkt. Men böter från ett annat europeisk land kan sällan drivas in. Gemensamma regler Nu finns alltså ett förslag om gemensamma regler på bordet när EU:s justieministrar träffas nästa vecka, och regeringen räknar med att det blir en uppgörelse. Reglerna innebär att om exempelvis en svensk döms till böter i Grekland, och sedan reser hem, kan den svenska kronofogden enkelt driva in böterna för Greklands räkning. Men det blir förstås svårare även för utländska besökare att bli av med böter som de dragit på sig i Sverige, och det är det viktiga tycker Bodström. ”Bra förslag” – Det är framför allt ett problem för oss i Sverige där många personer kanske begår ett brott och sedan åker tillbaka till sina hemländer utan att vi kan verkställa det. Andra länder har andra metoder att driva in böterna, som inte vi vill genomföra. Vi tycker att EU-förslaget är en mycket bättre lösning, säger justitieministern. Ett par saker återstår för för justitieministrarna att enas om. Frågan är bland annat om huruvida hur små böter som helst ska kunna drivas in i ett annat land. Bodström vill att reglerna ska gälla böter på 400-500 kronor och uppåt, men när han mötte politiker från de andra riksdagspartierna på fredagen blev det diskussion om det inte då skulle handla om lite väl små summor.
Fredrik Furtenbach