Nu ska Leksandsmodellen spridas

Barnmorskor, förskollärare och andra som kommer i kontakt med barn i sitt arbete har träffats i Tällberg i veckan. Deltagarna har inte bara kommit från Sverige utan även från Finland och Norge.
Det är Föreningen för familjecentraler som har bjudit in till konferensen. - Vi vill samordna resurser för de små barnens skull, säger Vibeke Bing, ordförande för föreningen för familjecentraler. De flesta deltagarna jobbar kommunalt eller inom landstingen i Sverige och under den tredagarskonferens som pågått nu i veckan så har fokus legat på att ta till sig av den modell som Leksand utarbetat för föräldrastöd. Metoden går ut på att den grupp föräldrar som börjar att träffas när dom vet att dom väntar barn den gruppen fortsätter att träffas även sen år efter år. En slags förstärkt och förlängd föräldrautbildning bestående både av professionella och frivilliga. Anna och Johan Abrahamsson har två barn och för dem har föräldragruppen varit oerhört viktig. - De kan ju inte lösa alla problem som finns, men de förebygger så att många problem aldrig uppstår. Vi har fått mycket information medan vi väntade barn och sedan vi fått barn. Alla kontakter har kommit och presenterat sig för oss. Det gör att vi har fått träffa en man från socialen och då blir det inte fullt att ta kontakt med honom igen, säger Anna Johansson. - Vi har ju också en förening där papporna träffas en gång i veckan i en egen lokal. Där får vi lära oss ta ansvar för barnen på ett sätt som papporna kanske inte alltid får när mammorna är med, säger Johan Abrahamsson.