Många företag har försvunnit

Antalet företag i Sverige har minskat under 90-talet. Mellan 1993 och 2001 har de flesta län haft en nedåtgående trend, skriver Svenskt Näringsliv i en rapport som publiceras senare idag. De regionala skillnaderna är stora. I Dalarna, Gotland och Kalmar län har antalet företag minskat med 25 - 35 procent, medan antalet företag i Stockholms län ökat med 37 procent under samma period.
Den här kraftiga minskningen av antalet företag i Kalmar län är något som överraskar Claus Leidecker, regionchef på företagarnas riksorgansiation. Men han tror att en orsak kan vara den stora nedgången i början på 90-talet då många företag gick i konurs. Han menar att trots att många nya företag startas är det inte säkert att det kompenserar för den kraftiga nedgången då.