Kraven på länspolismästarens avgång hårdnar

Polisstyrelsen reagerar med positiv förvåning på det oväntade initiativet från Uppsala läns kommunalråd när det gäller länspolismästare Göran Lindberg.
I november sa en enhällig polisstyrelsen nej till att nuvarande länspolismästare Göran Lindbergs förordnande skulle förlängas. Deras åsikt går vidare till rikspolisstyrelsen som sen ska ge sin rekommendation till regeringen innan de beslutar om Göran Lindberg får fortsätta eller vem som ska ersätta honom. Men att kommunalråden nu alltså även gick in med sin åsikt i frågan kom alltså överraskande. Upplandsnytt har idag sökt Göran Lindberg men han har inte velat ge någon kommentar. Och han har inte heller tidigare velat berätta något om sina planer för framtiden.