Stor skillnad i skolpeng i Stockholms stadsdelar

Skolpengen används på fel sätt av flera statsdelsnämnder i Stockholm. Det hävdar Hem och Skola, som gjort en egen undersökning.
Hem och Skolas undersökning bygger på enkäter till stadsdelarna som fått svara på hur mycket pengar som skolorna får och vad de ansvänds till. Undersökningen visar att det kan skilja så mycket som 30 000 kronor per elev mellan olika stadsdelar. Sämst till ligger Hässelby och Östermalm. Grunden, skolpengen, är lika stor överallt, men vissa stadsdelar skjuter till mer pengar än andra för till exempel modersmålsundervisning. Hem och Skola anser att systemet är orättvist och drabbar eleverna. Skolborgarrådet Erik Nilsson (s) vill dock inte öronmärka pengarna, utan vill stadsdelarna avgör vad de ska satsa på.