Geotekniker undersöker Sättnaån

Geotekniker började igår undersöka fastigheter längs Sättnaåns slänter från Selånger upp mot Kovland. Det är risk för ras och skred när vattnet fortsätter att sjunka undan. Några fastigheter är sen tidigare evakuerade på grund av rasrisk. Undersökningarna fortsätter idag, enligt räddningstjänsten.