Ridskola drabbat av kvarka

Sex hästar hos Vingåkers ryttarförening har drabbats av kvarka, en infektion som bara drabbar hästar.
Det var för två veckor sedan som man upptäckte att några hästar var förkylda. När provsvaren kom på fredagen, bekräftades att det var kvarka. Stallet har sammanlagt 23 hästar som nu riskerar att också smittas och därför måste stallet isoleras så länge infektionen finns kvar. Anledningen till utbrottet tros vara att man nylignen köpt in flera hästar som kan ha burit på smittan.