Alltfler förtidspensionärer i Sörmland

Antalet förtidspensionärer ökar kraftigt i länet. Fler sörmlänningar är förtidspanesionerade i länet än i riket i övrigt.
I oktober i år var 93 av 1000 sörmlänningar mellan 16 och 64 år, förtidspensionerade. Det är nästan fjorton procent fler än riksgenomsnittet. Under det senaste året har antalet förtidspensionärer ökat med 17 procent mer i Sörmland, jämfört med landet i genomsnitt Samtidigt sjunker andelen personer som är sjukskrivna längre tid än ett år. Detta enligt siffror från Riksförsäkringsverket. I hela landet märks att ökningstakten avtar när det gäller antalet sjukskrivna medan antalet förtidspensionärer ökar kaftigt