Forskningspengar till universitetet

Tre projekt inom ämnet fysik vid Karlstads universitet har fått närmare 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för de närmaste tre åren.
En stor del av pengarna tilldelas forskaren Ellen Moons som undersöker nya kombinationer av material för elektroniska komponenter. Resten av forskningsmedlen går till Lars Johansson, professor i materialfysik, och Stephen Hwang, professor i fysik, för forskning om ytors strukturer repektive teoretisk elementarpartikelfysik.