Elföretagen fick visa att de förbättrat elsäkerhet

På fredagen träffade näringsminister Leif Pagrotsky företrädare för elnätsföretag runt om i Sverige. Han ville höra hur väl förberedda företagen är, så att förra årets många och långa elavbrott inte upprepas i vinter.
Bakgrunden till dagens möte är att Näringsministern vill ha god insyn i hur elleverantörerna sköter sitt uppdrag gentemot allmänheten. Med förra åtets långa strömavbrott i färskt minne, ville han idag förvissa sig om att elbranschen förstår och tar sitt ansvar. Redan förra hösten kom regeringen och elföretagen överens om att elbranschen måste vidta åtgärder för att förbättra elsäkerheten. Leif Pagrotysky kommer att noga följa hur de tar sig an problemen i år. – Om de inte klarar av att ta ansvar för förbättringar så finns det ju i sista hand möjlighet att tillgripa lagstiftning som innebär starka skyldigheter. Blir det inte rejält bättre i år så kan det bli förslag till lagstiftning redan nästa år säger näringsministern. Men elföretagen var idag optimistiska efter möten. Trots det, kan de inte garantera att läget inte kommer se lika illa ut i år som i fjol. Monica Ulfhielm är vd på Svensk Energi och hon lovar att reparationerna vid strömavbrott kommer att gå snabbare och de är bättre rustade i år.
Anna Tibblin Hansson