Idrott välkomnar invandrare

Idrotten är den fritidsaktivitet som engangerar invandrarungdomar i Sverige allra mest visar en ny studie.
Nästan hälften av alla invandrarungdomar tränar eller tävlar i en idrottsförening och ligger bara marginellt efter ungdomar med helt svensk bakgrund.
– Den visar ungefär det som vi redan visste, att idrotten fungerar som en bra länk mellan det som vi kallar för svenska ungdomar och invandrarungdomar, säger Gunnar Larsson, ordförande i riksidrottsförbundet som beställt undersökningen av statistiska centralbyrån. Men klubbarna är dåliga på att uppmuntra invandrarungdomar att bli ledare eller tränare, trots att de själva gärna vill. – Här måste vi rannsaka oss själva och fråga oss varför det ser ut som det gör, säger Gunnar Larsson. Studien visar att tre av tio idrottande ungdomar med invandrarbakgrund gärna skulle vilja gå en ledarutbildning. Det är en högre andel än motsvarande bland svenska ungdomar i stort. Men bara 12 procent av invandrarungdomarna har blivit tillfrågade om de vill gå någon utbildning, jämfört med 16 procent bland de övriga. Vidare visar undersökningen att idrottsrörelsen är relativt dålig på att fånga upp invandrartjejerna. 39 procent av flickorna med invandrarbakgrund uppger att de tränar eller tävlar i någon idrottsförening, jämfört med 45 procent bland alla svenska tjejer. Bland pojkarna är motsvarande siffra 58 procent för invandrarkillarna och 56 procent för alla. Det finns också stora skillnader inom invandrargruppen, speciellt bland tjejerna. De invandrartjejer som inte är födda i Sverige idrottar betydligt mindre än killarna i samma grupp. Och skillnaden är stor gentemot de invandrartjejer som är födda i Sverige, men som har en eller två utländska föräldrar. Här menar Gunnar Larsson att skolorna har en viktig uppgift att marknadsföra idrotter på orten så att alla känner sig välkomna att delta. Den i särklass populäraste sporten bland invandrarungdomar är fotboll, som utövas av 56 procent av de idrottsaktiva pojkarna och 22 procent av flickorna i samma grupp. Därefter följer innebandy, basket, tennis och ridsport. SCB-undersökningen gjordes våren 2002 bland 3 000 ungdomar i åldrarna 13-20 år. Drygt 1 500 svarade på enkäten. Som invandrarungdomar räknar SCB alla som är födda utomlands eller som har en eller båda föräldrarna födda utomlands.