Politisk programförklaring i Vingåker

Den politiska majoriteten i Vingåker har nu kommit överens om en programförklaring med målsättningar för kommunen fram till nästa val år 2006.
Ökad medborgardemokrati, en ekonomi i balans och ökat antal invånare med minst 200 personer. det är några av målen för PUFF-koalitionen i Vingåker. Men att de sju partierna i koalitionen inte är överens i alla frågor är inget problem menar Martin Larsson, tillträdande kommunalråd från partiet Vägen till livskvalitet. Bara Socialdemokraterna står utanför samarbetet. Och oppositionsrådet Viking Jonsson säger i en mkokmmentar att PUFF:s programförklaring inte innehåller någon politik. Vilket parti som helst ställer upp på att prioritera äldreomsorg och barnomsorg, men det framgår inte hur de tänker finansiera det, säger han.