Danska företag ställer in handel med Ryssland

Konflikten mellan Danmark och Ryssland om Tjetjenien och den tjetjenske ledaren Achmed Zakajev fortsätter och förhållandet mellan de båda länderna är nu bottenfryst. Danska företag klagar över trakasserier och ett stort exportföretag har stoppat sin försäljning till Ryssland.
I dag hölls ännu en konferens om Tjetjenien i Köpenhamn och kritiken från ryskt håll var hård, men arrangören Holger K Nielsen från det danska vänsterpartiet säger att den bara visar en brist på demokratisk kultur. Kostsam konflikt För handelslandet Danmark börjar konflikten med Ryssland bli dyr. Lastbilar med danska varor trakasseras vid ryska tullstationer, klagar företag inom bland annat köttbranschen. Det stora termostatföretaget Danfoss har på obestämd tid helt ställt in sin försäljning till den ryska marknaden. Inte blir det bättre av att dagens konferens om konflikten i Tjetjenien hölls här, mitt inne i riksdagshuset Christiansborg. Allt började med utlämningen Och frosten i relationerna lär knappast smälta så länge frågan inte är avgjord om utlämning av Achmed Zakajev, den höge tjetjenske ledare som dramatiskt greps efter den tjetjenska kongressen i Köpenhamn för tre veckor sedan och som fortfarande sitter häktad. Bevisen från Moskva för att han skulle vara inblandad i terrorism har hittills inte övertygat det danska justitieministeriet. Varning utfärdad Och en av dagens konferensdeltagare, den ryske parlamentledamoten Julij Rybakov, varnade Danmark för att lämna ut Zakajev: - Man kan inte vara säker på att Zakajev får en opartisk behandling av det ryska rättsväsendet, sa Julij Rybakov, en av få politiker i duman som vill att de ryska trupperna ska lämna Tjetjenien.
Hans Zillén, Köpenhamn