Tågpendlare missnöjda

De östgötar som pendlar Stockholm är missnöjda med att tåg dragits in och att servicen blivit sämre. Var fjärde pendlare funderar nu på att flytta från Östergötland för att tågtrafiken inte fungerar bra.
Det visar en undersökning som Norrköpings och Linköpings kommuner gjort tillsammans med SJ. Sven Rydell, operativ chef för fjärrtrafiken inom SJ, säger att skälet till försämringen är att så många vill åka tåg idag att resurserna inte räcker till. Det handlar om ett tidigt X2000-tåg från Linköping till Stockholm och det sista tåget 22.40 från huvudstaden till Linköping som har dragits in. Morgontåget har ersatts med ett långsammare intercity-tåg. SJ har istället valt att sätta in X2000-tågen på Mälarbanan och sträckan Stockholm-Göteborg Indragningarna och de många förseningarna har lett till att restiden blivit längre för pendlarna och 25 procent av pendlarna, som har svarat i undersökningen, är alltså beredda att flytta från Östergötland. Nu försöker Norrköping och Linköping gemensamt att förmå SJ att återuppta X2000-turerna så snart som möjligt. Men det kan dröja eftersom det är helt nya tåg ska sättas in i trafik.