Kommuner förlorar miljoner på utredningsförslag

Ett nytt utredningsförslag skulle betyda att de Västmanländska kommunerna förlorade mångmiljonbelopp, om det gick igenom. Sammanlagt skulle Västmanland förlora över 61 miljoner kronor på förslaget, som lades fram igår av kommitten för utjämning av LSS-kostnader.
Det är kraftiga skillnader i hur stora kostnader landets kommuner har för stöd till en del funktionshindrade, så kallade LSS-kostnader. Kommitténs uppgift har enkelt uttryckt varit se till att de kommuner som har en stor verksamhet med många handikappade och därmed stora kostnader, får pengar av de andra kommunerna. Till exempel: I Kungsör hade Landstinget tidigare ett hem för utvecklingsstörda, det har lagts ner och nu har kommunen stora kostnader för att ta hand om den här gruppen. I dag får Kungsör betalt av andra kommuner i Västmanland. Men enligt utredningsförslaget ska kostnaderna jämnas ut över hela landet, här i länet blir det då bara Kungsör, Hallstahammar och Fagersta som får pengar ur systemet, resten av kommunerna betalar, och sammanlagt skulle Västmanland förlora 61 miljoner per år till kommuner utanför länet. Det nya systemet skulle innebära att Kungsör tjänade 1,6 miljoner per år. Men enligt kommunalrådet Göran Svedberg räcker det ändå inte för att täcka de kostnader kommunen har.