Invandrarungdomar söker sig till idrotten

Idrottsrörelsen lyckas bra med att locka ungdomar med invandrarbakgrund till sin verksamhet.
Det är resultatet av den studie som statistiska centralbyrån gjort åt Riksidrottsförbundet bland 3000 unga i åldern 13-20 med invandrarbakgrund. I undersökningen ser man att invandrarungdomar idrottar i lika stor utsträckning som ungdomar med svensk bakgrund. Fotboll och basketboll lockar till och med fler ungdomar med utländsk härkomst.