”Sveriges säkerhet ökar med utvidgat Nato”

Natomötet i Prag avslutades på fredagen med att ledarna för Natoländerna mötte de så kallade partnerländerna, alltså de länder som samarbetar med Nato, bland dem Sverige.
I går, torsdag, beslöt Nato att ta in sju nya medlemmar, bland andra de baltiska staterna. Statsminister Göran Persson säger att han är glad att de har gått in i Nato, men att det inte betyder att Sverige ska ompröva sin alliansfria politik. – Med den utveckling med fler stater i vårt närområde, som får den säkerhetspolitiska linje de önskar, ökar ju också vår säkerhet naturligtvis, säger Göran Persson. Det innebär dock inte att vi förändrar vår säkerhetspolitiska hållning. – Men vår säkerhet har ökat i och med detta, och det tycker jag är bra. Jag är glad för deras skull, säger han. Gott förhållande till Nato Statsministern säger att Sverige har ett gott förhållande till Nato, men efter det att de baltiska staterna har gått med i organisationen är det i Nordeuropa bara Sverige och Finland som inte är med. Kritiker säger att Sverige därmed får mindre information och inflytande när det gäller säkerhetspolitiken i närområdet, och folkpartiet, till exempel, kräver att Sverige går med i Nato. Sveriges läge har förbättrats Men statsministern säger att Sveriges läge bara har förbättrats i och med Natos utvidgning. – Jag kan inte tänka mig att vi någonsin har haft ett bättre säkerhetspolitiskt läge än vad vi har nu. Varför ska vi då ändra vår position när vi utifrån alliansfriheten fullt ut kan delta i samarbete med detta växande Nato? Och samtidgt med alliansfrihetens rätt i olika sammanhang driva en mer profilerad linje, frågar han. Hittills har Sverige samarbetat med Nato inom ramen för det som kallas Partenerskap för fred, ett drygt 20-tal länder som har avtal med Nato. Stor betydelse för försvaret Som ett resultat av det har Sveriges försvar på många områden Natoanpassats. För försvaret har samövningarna med Nato haft mycket stor betydelse. Men nu går sju partnerskapsländer med och blir medlemmar i Nato, och flera står på tur och antalet partnerländer minskar. I det läget är frågan om Nato kommer att lägga lika stor vikt vid dessa som tidigare, vilket skulle kunna gå ut över Sverige. Utrikesministern ser risker Statsminister Persson verkar hysa tillförsikt, men utrikesminister Anna Lindh ser vissa risker. – Det finns naturligtvis en risk för att partnerskap kanske inte står lika högt på dagordningen, men det har vi också försökt att motverka genom de initiativ, som vi har tagit från svensk sida, säger utrikesministern. Framför allt har Sverige tagit upp att Partnerskap för fred mer ska ägna sig år frågan om terroristbekämpning. Hittills, säger Anna Lindh, har Sverige fått gott gehör för de frågor som regeringen har drivit som partnernation.
Sten Sjöström, Prag