Motionerar mot regel som inte finns

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter har motionerat till riksdagen om att göra det möjligt för friårslediga att starta eget företag. Men i Hällefors som är den kommun här i länet där friåret redan har införts tillåter redan Arbetsförmedlingen de friårslediga att starta eget.
Helena Zakariasén är en av riksdagsmännen som skrivit under förslaget säger att hon inte trodde det var tillåtet, men säger också att motionen är allmänt skriven och inte går in på regelsystemet.