Eva Sjöstrand får Sveriges Radio Språkpris

Radio Gotland-medarbetaren Eva Sjöstrand får Sveriges Radios språkpris 2002.
Hon får priset för att hon med ett personligt och poetiskt språk, nära och lågmält samtalar med lyssnaren om gotländskt liv och kulturarv. Priset är på 20 000 kronor.