Skadestånd för felaktigt häktade

Det par från Eskilstuna som i tingsrätten dömdes för människorov men senare frikändes av hovrätten får 420 000 kronor i skadestånd.
Det har Justitiekanslern beslutat. Paret fälldes i tingsrätten för att ha kidnappat en femårig pojke i Irak och fört honom till Sverige under falskt namn men hovätten kom fram till att brott inte kunde bevisas. JK motiverar det höga skadeståndet med det lidande det inneburit för paret att sitta häktade i nio månader. Fallet har också varit mycket uppmärksammat i medierna.