Bush-regeringen mildrar utsläppskrav

I USA har Bush-regeringen lättat på utsläppskraven för kraftverk och oljeraffinaderier som bygger ut sin verksamhet.
Beslutet har lett till upprörda reaktioner från miljövänner och även från flera delstater i nordöstra USA som förklarar att de tänker stämma regeringen för beslutet att mildra utsläppskraven. En representant för delstaten New York säger att Bush-administrationen åter sätter de ekonomiska intressena hos olje-, gas- och kolbolagen framför allmänhetens rätt att andas ren luft.