Civilt styre i Pakistan

I Pakistan har nu tre år av militärt styre officiellt avslutats och landet har fått en civil regering. Det skedde vid en cermoni på lördagen.
Premiärministern heter Zafarullah Khan Jamali och är medlem i det militärvänliga parti som står president Musharraf nära. Men trots att Musharraf tre år efter han tog makten i en militärkupp lämnar över regeringsansvaret behåller han stora maktbefogenheter under sina minst fem år till som president, bland annat har han rätt att själv upplösa parlamentet.