Skyddad järnväg på Gotland

Hesselby och Tule järnvägsstationer i Dalhem samt järnvägsbanvallen i delar av Dalhem och Halla har nu fått statligt skydd.
Byggnadsminnesförklaringen gäller stationsbyggnaderna, magasin samt en 1,5 kilometer lång sträcka av banvallen. Vagnsparken och alla lösa föremål omfattas inte av lagskyddet, men är ändå väsentliga delar av Gotlands järnvägshistoria, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.