Värnpliktskonferens i Luleå

Det är för få befäl i försvaret och därför blir utbildningen lidande. Det sa värnpliktige Joakim Sund från F 4 i Östersund i samband med en konferens i Luleå igår med ett 60-tal värnpliktiga från norra Sverige.
Andra frågor som diskuterades var de värnpliktigas möjligheter till inflytande och här kan det bli förbättringar sa Annika Holtz från F21 i Luleå. Även kvinnliga värnpliktiga och sexuella trakasserier diskuterades.