Sjöpolis hotas av nedläggning

Alla sjöpolisenheter utom dom i Stockholm och Göteborg bör läggas ned. Det föreslår en utredning från Rikspolisstyrelsen, som räknar med att på det sättet spara 14 miljoner kronor per år.
Håkan Innala, chef för polisbåten i norrbotten tycker att underlaget för utredningen är mycket dåligt. Konsekvensen här i länet om sjöpolisen läggs ner kommer att bli att dom som vistas i skärgården helt enkelt inte får den polishjälp dom behöver säger Håkan Innala. Utredarna har gått igenom statistik från samtliga distrikt med sjöpoliser och kommit fram till att poliserna i allmänhet gör mer nytta på land än till sjöss. Som svar på att sjöpolisen enligt utredningen inte är till nån nytta säger Innala att alla har rätt till polishjälp varesig man bor på land eller till sjöss. Nu har Polisdistrikten tiden fram till februari på sig att yttra sig över utredningsförslaget. Beslut om sjöpolisens framtid väntas i mars.