Barnklinik kritiseras

Barnkliniken på Örnsköldsviks sjukhus kritiseras av socialstyrelsen sedan ett barn dött under en helikoptertransport till universitetssjukhuset i Umeå. Barnet vårdades sedan födseln för en medfödd missbildning.
När tillståndet försämrades i början av förra året skulle barnet flyttas till Umeå. Under helikopterfärden dit avled barnet. Socialstyrelsen anser att brister i kontinuiteten i vården på barnkliniken i Örnsköldsvik har bidragit till dödsfallet, berättar Örnsköldsviks allehanda.