Rektorer mår dåligt

Rektorerna på skolorna i Halmstad är mycket missnöjda med sin arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är alldeles for stor menar skolledarna, som hänvisar till dom regelbundna enkäter som gjorts som pekar på att många mår dåligt. Var tionde rektor arbetar mer än 9 timmar övertid i veckan. Skolledarfacket i Halmstad kräver i ett brev till Barn- och ungdomsförvaltningen att fler arbetsledare anställs på skolorna.