Jazz i Skaraborg får behålla bidrag

Enligt ett förslag skulle föreningen Jazz i Skaraborg mista sitt anslag från regionens kulturnämnd för nästa år. Men kulturnämnden har ändrat sig.
Jazz i Skaraborg får sitt årliga bidrag på 50.000 kronor får även 2003. Detta eftersom föreningens verksamhet enligt nämnden är kulturpolitiskt motiverat.