Inget skolbygge i Fjugesta nästa år

De styrande politikerna i Lekeberg tycker sig inte längre ha råd att börja bygga någon ny skola i Fjugesta nästa år. Anledningen är dels att kommunens kostnader inom den sociala verksamheten ökar mer än beräknat men också att ett nytt skolbygge nu beräknas kosta över 60 miljoner kronor istället för de 45 miljoner som politikerna tidigare räknat med.
Det socialdemokratiska kommunalrådet Lennart M Pettersson säger att kostnaderna förmodligen har ökat eftersom nya önskemål om nya skolan har tillkommit under planeringen. Politikerna vill fortfarande satsa 45 miljoner på skolan och nu ska nya diskussioner börja med skolan om vad pengarna kan räcka till. Lennart M Pettersson säger att det förmodligen blir en om- och tillbyggnad av den skola som redan finns istället. Det arbetet kommer i så fall att inledas 2004.