Ingen minskning av värnpliktiga på P4

Regementet P4 får inte minska antalet värnpliktiga nästa år. Försvarshögkvarteret säger nej.
Nu får P4 istället hitta andra lösningar på att komma till rätta med den hårt pressade arbetssituationen, skriver SLA.
Det var i våras som Arbetsmiljöinspektionen riktade hård kritik mot arbetsförhållandena på pansarregementet. Ett av problemen var alltför hård arbetsbelastning. P4s ledning föreslog självmant lösningen att antalet värnpliktiga skulle minskas, men det går alltså inte.