Nytt miljöåtal mot TGOJ

I slutet av nästa vecka kommer troligen ett nytt åtal om miljöbrott mot en av de ansvariga inom järnvägsbolaget TGOJ i Eskilstuna.
Tidigare åtalades en produktionsledare för miljöbrottet. Han tog på sig ansvaret, men ändrade inställning vid rättegången. Rättegången las ned eftersom det ansågs att han inte hade det straffrättsliga ansvaret. Enligt det urprungliga åtalet har företaget deponerat sammanlagt 26 ton blästersand med tungmetaller vid sina lokstallar, under tre års tid, utan att anmäla det till Eskilstuna kommun. Det blir ungefär samma åtal om en vecka, men en annan person kommer att åtalas, enligt miljöåklagare Christer Petersson.